Kürt Alevi Tarihi

EHL-Î HEQ

EHL-Î HEQ

İran ın Alevileri’ olarak da adlandırılan ve nüfuslarının 12 milyon olduğu tahmin edilen Ehl-i Haklar, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nda resmen tanınmamaktadır.Oysa Anayasa, Hıristiyan, Yahudi ve Zerdüşt gibi dini grupları azınlık olarak tanımaktadır. Bu nedenle, Ehl-i Haklar özgün toplumsal, kültürel ve inançsal yapıları açısından kapalı bir özellik taşırlar. Batıni bir&ccediDevamı...

Aleviliğin Doğuş Felsefesi

Aleviliğin Doğuş Felsefesi

Yer ve gök tufan iken, Kudret kandilinde bir nur vardı. Bu söz Kızılbaşlığı tarif ediyor. İnsan denen varlık önce kendisini tanımaya çalışıyor ve kendini tanıdıkça daha sonraki ileri bir evreye geçiyor. İnsan soyunun evrimini zaman olarak söylemek mümkün değildir. Kızılbaş bilgeleri ve yol önderleri, insanin ve canlının yaradılışını şöyle tarif ediyor. Her şey yaratıldı, Bir tek noktadan, OradDevamı...

Sayfalar : 1 |